• 6 zasad kierowania ludźmi

  man1Trening czyni mistrza! Bądź profesjonalny. Ucz się. Prezentuj swoje silne strony i nie ukrywaj własnych wad. Rozwijaj się. Ułatwiaj wszystko dookoła siebie – proste jest piękne. Korzystaj ze szkoleń bądź coachingu. Kształć się od innych.

  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tymże co tak faktycznie powoduje, iż ludzie jakimi kierujesz chętnie i efektywnie wykonują przekazane im zadania? Co sprawia iż angażują się w kwestie firmy, są wierni, odpowiedzialni oraz samodzielni?

  Zamierzam Ci dzisiaj zaprezentować 6 prostych reguł wspomagających każdego przedsiębiorcę w skutecznym zarządzaniu pracownikami.

  1. ZRÓB LUDZI PODSTAWĄ SWOJEJ FORMY.

  Pracownicy są najistotniejsi! To oni stanowią organizację. Spraw, żeby w Twojej firmie/dziale/zespole poczuli się jak u siebie. Pokaż im własną koncepcję oraz kurs rozwoju firmy/działu/zespołu a potem pozwól Twoim pracownikom niezależnie ustalić ich cele. Staraj się przystosować agencją do potrzeb oraz możliwości Twoich ludzi. Przygotuj im warunki do tego, by w całości angażowali się w kwestie firmy. Regularnie proś ich o stanowisko w istotnych sprawach i dokładnie ich słuchaj. Pobudzaj do pracy grupowej. Umożliwiaj pracownikom realizować swoje projekty. Zaangażowani pracownicy dają z siebie więcej i chętniej!

  1. KIERUJ SIĘ ZASADAMI, JAKIE GŁOSISZ

  Bądź uczciwy oraz sprawiedliwy! Jesteś dla swoich pracowników wzorem do naśladowania czy tego pragniesz, czy nie. Bądź więc spójny z tym co mówisz. Pokaż pracownikom swoim wzorem jak się pracuje. Daj im wzór zachowania dyscypliny. Rozwijaj w nich uczucie odpowiedzialności dając im wzorzec takiego postępowania. Twoi ludzie od razu rozpoznają fałsz, jeżeli w Twoim postępowaniu spostrzegą różnicę w związku do tego, co im mówisz.

  1. OKAZUJ LUDZIOM SZACUNEK.

  Motywacja wzbudza się z podziwu! Wynagradzaj uczciwie. Nagradzaj inicjatywę. Dziękuj za wykonaną robotę. Rozmawiaj z pracownikami. Proś zamiast żądać. Pomóż swoim pracownikom uwierzyć w samych siebie. Poprawiaj ich. Rozwijaj ich dobre cechy. Wskazuj zasługi. Celebruj sukcesy.

  1. NIE BÓJ SIĘ SPRAWDZAĆ I OCENIAĆ.

  Pracownicy będą doceniali pracę, jaką i Ty będziesz szanował! Sprawdzając i oceniając nie tylko kontrolujesz jak realizowane są działania, lecz także wykazujesz zainteresowanie i szacunek dla pracy swoich pracowników. Dzięki temu przekonujesz się, jak sobie radzą i czy potrzebują jakiegokolwiek wsparcia z Twojej strony. Czują, że to co realizują jest dla Ciebie istotne.

  1. DAJ PRACOWNIKOM WSPARCIE, JAKIEGO POTRZEBUJĄ.

  Wspomagaj pracowników, jak tylko tego potrzebują pomocy! Twórz swoim pracownikom jak najkorzystniejsze warunki do pracy. Przekaż im uczucie bezpieczeństwa. Pozwól im na błędy, jednak wymagaj, by wydobywali z nich wnioski i rozwijali swoją działalność. Daj im warunki do rozwoju. Wyślij na szkolenie, gdy tego potrzebują. Przekazuj im uprawnienia i oczekuj samodzielności. Udostępnij niezbędne narzędzia.

  1. BĄDŹ CORAZ LEPSZY.

  Trening czyni mistrza! Bądź profesjonalny. Ucz się. Prezentuj swoje silne strony oraz nie ukrywaj własnych słabości. Rozwijaj się!

  Upraszczaj wszystko dookoła siebie – proste jest wspaniałe. Korzystaj ze szkoleń bądź coachingu. Ucz się od innych.

  No dobrze, to rozumiesz już podstawy efektywnego zarządzania pracownikami. Zapewne dręczysz się teraz, co Ci to da i czy wykorzystanie rzeczonych wskazówek sprawdzi się w pracy? Tego teraz nie wiesz.

Comments are closed.