Andrzej Dobrzyniecki-Cartier recenzja artykułu

Andrzej Dobrzyniecki-Cartier

Czy możliwe jest zwolnienie z rygorów ustawy o usługach płatniczych?


andrzej dobrzyniecki

Przy spełnieniu odpowiednich wymogów możliwe jest zwolnienie z rygorów ustawy o usługach płatniczych. Tematyką tą interesują się w szczególności firmy korzystające z mikropłatności w sieci. O tym, jak to zrobić, odpowiada prawnik Andrzej Dobrzyniecki.

Firmy działające w branży gier online często używają mikropłatności. Dzięki nim gracze mogą uzyskać dodatkowe udogodnienia, by być lepszymi od swoich oponentów. To powoduje, że codziennie realizuje się miliony tego rodzaju płatności. Zgodnie z polskim prawem każda tego rodzaju transakcja musi być skrupulatnie odnotowana. Przy zachowaniu odpowiednich warunków można jednak uprosić tego rodzaju formalności, o czym mówi artykuł Andrzeja Dobrzynieckiego-Cartiera zamieszczony w czasopiśmie Prawo Kapitałowe.

Zwolnienie z konieczności przestrzegania rygorów ustawy o usługach płatniczych możliwe jest wtedy, gdy operacje przyjmowania, identyfikacji i rozliczania fiskalnego wpłat realizowanych przez klientów są zlecone operatorom zewnętrznym – przedsiębiorstwom usług płatniczych. Duże znacznie ma tutaj kwestia „ograniczonej sieci”, która określa liczbę uczestniczących w przedsięwzięciu podmiotów, a także możliwości dołączenia do sieci.

Oznacza to, że przedsiębiorstwo usług płatniczych może obsługiwać tylko jednego kontrahenta, czyli w tym przypadku firmę działającą w branży gier online. Wobec tego, jeżeli firma świadczy swoje usługi w „ograniczonej sieci”, wtedy prowadzone transakcje płatnicze mogą być uznane jako realizowane na rzecz jednego kontrahenta, co w efekcie pozwala na zwolnienie z rygorów wyznaczonych przez ustawę o usługach płatniczych i dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Andrzej Dobrzyniecki

pracuje jako wykładowca prawa w American Institute for Law and Finance, należy jako Członek Rzeczywisty do American Association of University Professors. Z usług Andrzeja Dobrzynieckiego można także korzystać w ramach kancelarii RECALL Dobrzyniecki & Partners Law Office LLP w Londynie.

Aleksandra Kozłowska

Poznań, 16/03/2015