Transport w firmie

Transport drogowy

Jeżeli chodzi o transport, to wyszczególnić w tym zakresie można kilka gałęzi. Jedną z nich jest transport drogowy określany także mianem samochodowego.

Zarówno ludzie, jak i określane towary są tutaj przewożone lądowymi drogami, a zastosowanie przy tym znajdują kołowe środki transportu – zdecydowanie najczęściej są to samochody. Tego rodzaju usługi transportowe świadczą przewoźnicy drogowi – czyli przedsiębiorcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia i mają w tym zakresie zarejestrowaną działalność gospodarczą.

transport drogowyNajwiększą zdecydowanie zaletą tej formy transportu jest jej bardzo wysoka dostępność. Nie brakuje jej jednak także i wad, z których na pierwszy plan wysuwają się energochłonność oraz destrukcyjne oddziaływanie na środowisko naturalne. Pomimo tego, właśnie w taki sposób jest niemalże w połowie wykonywana cała praca przewozowa na świecie. Kryteriów podziału transportu drogowego wymienić można kilka.

Głównie bierze się jednak pod uwagę typ działalności gospodarczej oraz obszar, na jakim ta działalność jest prowadzona i jej zasięg. Drogowe usługi transportowe rozwijać się zaczęły w mniej więcej szóstym stuleciu przed nasza erą – mają zatem bardzo długie tradycje.

W dzisiejszych czasach drogowa infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta, a świadczone przez przewoźników usługi mają urozmaicony charakter. Mogą to być zatem dla przykładu przeprowadzki, organizowanie wycieczek, spedycja i mnóstwo innych. Możliwości w tym względzie są dla przedsiębiorców naprawdę bardzo duże.

Opracowanie:

Marian Przystrój

Transpec Kraków, strona www: transpec-krakow.pl